Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Obslužné činnosti


Stravovanie

 

Stravovanie je zabezpečené prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby, podľa stravných jednotiek.

V zariadení poskytujeme celodenné stravovanie.

 

 • Za celodenný odber stravy sa považujú: raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá, pri diabetickej diéte sú to tri vedľajšie jedlá 
 • V rámci stravovania v zariadení má prijímateľ povinnosť odobrať aspoň dve jedlá denne
 • Odber počtu jedál je predmetom písomnej dohody medzi poskytovateľom ( DDaDSS) a odberateľom ( prijímateľom) 

 

Odhlásenie zo stravovania (odberu jedál)

 

 •  je možné pri prerušení poskytovania starostlivosti z dôvodu : 
 • 1. poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení 
 • 2. povoleného pobytu prijímateľa mimo DDaDSS ( u príbuzných)
 • pri pobyte mimo DDaDSS sa prijímateľ odhlási zo stravovania v zariadení najneskôr jeden deň pred odchodom 
 • v prípade neodhlásenia zo stravy, DDaDSS účtuje stravu ako keby bola odobratá 

 

Režim stravovania:

 

 • strava sa prijímateľom podáva 3x denne, diabetikom 5x denne 
 • odôvodnených prípadoch ( lekárske vyšetrenie… ) môže byť strava podaná aj mimo stanoveného režimu stravovania 
 • strava sa podáva v jedálni 
 • imobilným prijímateľom a prijímateľom , ktorí sa pre chorobu dočasne nemôžu stravovať v jedálni, sa podáva strava na izbách ktoré sú vybavené na stolovanie prostredníctvom prísuvných stolíkov k posteli prijímateľa. 
 • V zariadení sa pripravuje aj diétna strava pre prijímateľov, ktorí majú túto doporučenú lekárom 

 

Ďalšie stravovacie služby poskytované službukonajúcim personálom:

 

 • varenie a podávanie kávy, čaju a iných nápojov 
 • zabezpečenie drobných prianí ( ovocie, sladkosti, nápoje …), ktoré si prijímateľ uhrádza z vlastných finančných zdrojov 

 

Výška úhrady za stravovanie je stanovená v súlade s VZN BBSK. Pri jej tvorbe sa vychádza z ceny potravín ( viď úhrady)

 

Bývanie 

 

V DDaDSS sa poskytuje celoročné bývanie pre prijímateľov sociálnej služby v 1,2,3,a 5 posteľových izbách na troch oddeleniach – oddelenie A, B, C

Budova zariadenia je bezbariérová, postavená priamo pre potreby domova dôchodcov. Je rozdelená na ubytovaciu a hospodársku časť. Prístup na jednotlivé poschodia je riešený okrem schodiska aj výťahom. Kapacita zariadenia je 142 miest, z toho pre domov dôchodcov 80 miest a 62 miest pre domov sociálnych služieb.

Izby sú vybavené nasledujúcim zariadením: lôžko, perinák, uzamykateľná skriňa, nočný stolík, polička, stôl stolička (kreslo), stropné svetlo, lampička. Niektoré izby sú vybavené aj televízorom.

Izby sú prijímateľom prideľované s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav a spoločenské kontakty v zariadení.

 

Oddelenie A – Oddelenie pre imobilných klientov a klientov s ťažkým zdravotným postihnutím v seniorskom veku 

Nachádza sa na prízemí obytnej časti budovy. Oddelenie je určené na poskytovanie sociálnej služby pre imobilných prijímateľov, čomu zodpovedá aj vybavenie oddelenia. Oddelenie má viac nemocničný charakter, veľké svetlé izby poskytujú dostatočný priestor na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní na 3, a 5 lôžkových izbách. Kúpeľne a toalety sú bezbariérové , spoločné, umiestnené na chodbe oddelenia.

 

Oddelenie B – Oddelenie pre klientov vo veku 18 – 62 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím

Sa nachádza na prvom podlaží obytnej časti budovy. Prijímatelia sú ubytovávaní v dvojposteľových izbách. Izby sú vybavené sektorovým nábytkom. Na každej izbe je hygienické zariadenie ( toaleta a umývadlo ). Kuchynka s elektrickým sporákom a bezbariérové kúpeľne sa nachádzajú na chodbe. Na oddelení sa nachádza denná miestnosť, ktorá slúži ako jedáleň pre prijímateľov.

 

Oddelenie C – Oddelenie pre seniorov

Sa nachádza na druhom podlaží obytnej časti zariadenie. Prijímatelia sú ubytovávaní na jedno a dvojlôžkových izbách. Na každej izbe je hygienické zariadenie ( toaleta a umývadlo ), súčasťou izby je kuchynský kútik. Kuchynka s elektrickým sporákom a bezbariérové kúpeľne sa nachádzajú na chodbe oddelenia. K dispozícii prijímateľom je denná miestnosť s televízorom.

Pridelená izba sa považuje za súkromný priestor prijímateľa. Okrem nej prijímateľ v rámci bývania využíva aj ostatné priestory zariadenia.

Po dohode si prijímateľ môže doniesť aj vlastný nábytok, prípadne vlastné zariadenie.

Mimo izby môže prijímateľ obvyklým spôsobom využívať spoločne s ostatnými prijímateľmi sociálnej služby jedáleň, kuchynku, miestnosti na pracovné terapie, spoločenské miestnosti pre voľnočasové aktivity, priľahlý areál zariadenia.

Pri vstupe do súkromných priestorov sú zamestnanci, či iné osoby povinné rešpektovať súkromie prijímateľov

 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne

 

 • V zariadení zabezpečujeme prijímateľom pravidelné upratovanie priestorov so zreteľom na dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických predpisov
 • Pranie znečisteného osobného šatstva a posteľnej bielizne je zabezpečené vo vlastnej práčovni
 • V zariadení zabezpečujeme drobné opravy osobného šatstva a bielizne pre prijímateľov

 

Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu šatstva a bielizne je stanovená v súlade s VZN BBSK č. 41/2019