Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Dobrovoľníctvo


 

  • dobrovoľníctvo je neplatená činnosť vykonávaná z vlastnej vôle v prospech druhých
  • dobrovoľníkom sa môže stať každý
  • dobrovoľník je človek, ktorý bez nároku na finančnú odmenu poskytuje svoj čas, svoju energiu,, svoje vedomosti a schopnosti v prospech ostatných ľudí

 

Ponuka dobrovoľníckej činnosti v našom zariadení :

 

  • Návštevy prijímateľov sociálnej služby v zariadení v snahe nadviazať priateľstvo
  • Poskytovanie pomoci pri seba obslužných činnostiach pod vedením pracovníkov SZÚ
    Účasť na voľnočasových aktivitách – čítanie kníh a časopisov, spoločné prechádzky a rozhovory,
  • Pomoc pri organizovaní spoločných aktivít
  • Sprevádzanie prijímateľov sociálnej služby pri činnostiach ktoré nedokážu realizovať samostatne
  • Získavanie donorov

 

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte osobne, e-mailom alebo telefonicky