Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Povinné zverejňovanie do 31.12.2014


Upozornenie !
od 1.11.2011 sú zmluvy , faktúry a objednávky zverejňované iba v Centrálnom Registri BBSK

Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr BBSK

Číslo Popis Zverejnené
17/2014 Záznam z prieskumu trhu – bavlnené plachty 16.12.2014
16/2014 Záznam z prieskumu trhu – posteľné prádlo 16.12.2014
15/2014 Záznam z prieskumu trhu – elektrická panva 08.12.2014
14/2014 Záznam z prieskumu trhu – oprava príjazdovej komunikácie 30.09.2014
13/2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky 23.09.2014
12/2014 Príkaz predsedu BBSK a Etický kódex verejného obstarávania 12.09.2014
11/2014 Plán verejného obstarávania na rok 2014 25.08.2014
10/2014 Príkaz predsedu BBSK a Etický kódex 27.06.2014
9/2014 Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1 000 eur za 1. štvrťrok 2014 28.04.2014
8/2014 Výzva na predkladanie ponúk – potraviny 09.04.2014
7/2014 Výzva na predkladanie ponúk – ovocie, zelenina 09.04.2014
6/2014 Výzva na predkladanie ponúk – mäso 09.04.2014
5/2014 Výzva na predkladanie ponúk – mlieko, mliečne výrobky 09.04.2014
4/2014 Výzva na predkladanie ponúk – chlieb, pečivo a pekárenský tovar 09.04.2014
3/2014 Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov – chlieb a pečivo, mlieko a mliečne výrobky, mäso, ovocie a zelenina, potraviny 09.04.2014
2/2014 Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov mrazené mäso, mäsové výrobky, mrazená zelenina a lahôdkový tovar a zelenina, vajcia, zemiaky 06.03.2014
1/2015 Verejné obstaranie 18.02.2014
4/2013 Záznam z prieskumu trhu 28.11.2013
3/2013 Výzva na predloženie ponuky (zákazka s nízkou hodnotou) 18.06.2013
2/2013 Súhrnná správa obsahujúca zákazky s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012 07.06.2013