Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Kontakt – Domov dôchodcov a DSS Veľký Krtíš


 

Adresa:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

ul. Škultétyho 329 990 01 Veľký Krtíš

 

E-mail:

riaditel@ddadssvelkykrtis.sk

 

Internetová stránka :

www.ddadssvelkykrtis.sk

 

 

Fax:

047/4830825

 

Telefonické spojenie:

riaditeľka: Mgr. Júlia Černajová – 047/4830825

sociálny úsek: 047/4831644

zdravotnícky úsek: 047/4831431

ekonomický úsek: 047/4831644

prevádzkovo-technický úsek: 047/4830462

referentka PaM: 047/4830462

 

Mapa: