Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Život v domove dôchodcov a DSS Veľký Krtíš

 


Akcie

Naše výrobky

Blahoželania k jubileu

Silvester 2015

Vianočná návšteva primátora mesta p. Surkoša

Mikuláš 2015

Sánkovačka a stavanie snehuliaka

Pani Hroncová a Krtíšanček

Domovácke trhy 2016

spojené s Oslavou 35. výročia vzniku Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Veľký Krtíš

Zamestnanci DDaDSS Veľký Krtíš v spolupráci s OZ Prijatie a podpora zorganizovali dňa 23.09.2016 v areáli DDaDSS piaty ročník Domováckych trhov spojených s oslavou 35. výročia vzniku nášho zariadenia.

Už tradične sme prežili v spoločnosti našich vzácnych hostí z radov predstaviteľov nášho okresu a bývalých zamestnancov krásny slnečný deň naplnený tradičnou jarmočnou atmosférou, hudbou, zábavou, a ochutnávkou regionálnych a zabíjačkových špecialít. V predajných stánkoch sme mohli obdivovať originálne výrobky šikovných rúk prijímateľov sociálnych služieb z pozvaných zariadení ako aj výrobky umeleckých remeselníkov.

Poďakovanie

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš ďakuje primátorovi Mesta Veľký Krtíš Ing. Daliborovi Surkošovi za poskytnutie finančných prostriedkov z Dotácie primátora pri organizovaní kultúrno – spoločenskej akcie “ Domovácke trhy 2016 “ spojené s oslavou 35. výročia vzniku Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Veľký Krtíš.
Ďakujeme