Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Domáci poriadok – Domov dôchodcov a DSS Veľký Krtíš