Zriaďovateľ
Domov Dôchodcov a Domov Sociálnych Služieb
DDaDSS Veľký Krtíš
BBSK

Podporili nás


Rok 2017

 • INMEDIA, spol. s.r.o Zvolen – peňažný dar  v hodnote  535,00 €
 • Mesto Veľký Krtíš – dotácia z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš  500,00 €
 • OZ Prijatie a podpora Veľký Krtíš – nepeňažný  dar v hodnote 198,00 €
 • Nadácia SPP – v grantovom programe OPORA 2017 – finančný príspevok v hodnote 790,00 €
 • Nadácia SPP – v grantovom programe OPORA 2017 – finančný príspevok v hodnote 450,00 €
 • Vidová Antónia,  Šurany – nepeňažný  dar v hodnote 69,60 €
 • Mikuš Ľubomír, Veľký Krtíš – nepeňažný  dar v hodnote 813,60 €
 • Obec Želovce – finančný dar v hodnote 200,00 €
 • RNDr. Marcela Zvarová – Lekáreň Aqua Viva – finančný dar v hodnote 200,00 €
 • GLOBUS spol. s.r.o Zvolen – nepeňažný dar v hodnote 19,55 €
 • Chryzantéma – Vladislav Konôpka Veľký Krtíš – finančný dar v hodnote 100,00 €
 • HISPA  SK s.r.o. Bratislava nepeňažný dar v hodnote 30,36 €
 • TIWA, s.r.o. Veľký Krtíš – nepeňažný dar v hodnote 60,00 €

Domovácke trhy 2017 – sponzori

 • Banskobystrický samosprávny kraj
 • Mesto Veľký Kríš
 • VK SUMA s.r.o. Veľký Krtíš
 • TIWA s.r.o. Veľký Krtíš
 • KOLIBA Trade, s.r.o. Hriňová
 • Obecný úrad Želovce
 • MEGA s.r.o. Veľký Krtíš
 • RNDr. Marcela Zvarová – Lekáreň Aqua Viva Veľký Krtíš
 • Chryzantéma Veľký Krtíš
 • GLOBUS spol. s.r.o Zvolen
 • AGROPEX s.r.o. Sklabiná
 • HISPA spol. s.r.o. Zvolen
 • Víno Natural Domin – Kušický
 • PZ Diel Veľký Lom
 • PZ Dačov Lom

Tombola  Domácke trhy 2017

 • Elektro Zolo – Veľký Krtíš
 • MSM Slovakia s.r.o. Holíč
 • Lekáreň Milka – Mgr. Milena Ivanová Želovce
 • Kvetinárstvo Erika Mäsiarová Veľký Krtíš
 • Drogéria TETA Veľký Krtíš
 • KOLIBA Trade, s.r.o. Hriňová
 • ORION Veľký Krtíš
 • JARA  –  Jaroslava Režnáková Modrý Kamneň
 • Kvetinárstvo Narcis Veľký Krtíš
 • Richie Zlatníctvo – klenotníctvo Veľký Krtíš
 • Kvety Lavander Veľký Krtíš
 • Steel Shoes & Boots Veľký Krtíš
 • Papiernictvo, zošity, školské potreby Veľký Krtíš
 • Darčeky od Karin Veľký Krtíš
 • Chryzantéma Vladislav Konôpka Veľký Krtíš
 • DATEX s.r.o Veľký Krtíš
 • OKAY Elektro Veľký Krtíš
 • Nábytok Interiér Veľký Krtíš
 • AQUATERMAL Dolná Strehová
 • OZ Srdcom Strehovčan
 • Obec Brusník
 • Kvety Marika Veľký Krtíš
 • MEGA s.r.o Veľký Krtíš
 • E – MAT Veľký Krtíš
 • MAL GARD s.r.o Veľký Krtíš
 • TKA s.r.o. Veľký Krtíš
 • Oriflame Veľký Krtíš
 • Róbert Penička Veľký Krtíš
 • KC Hrušov

    Rok 2016

 • Kimberly- Clark s.r.oBratislava – peňažný dar v hodnote  350,00  €
 • MSM Slovakia s.r.o Holíč –  EKG prístroj  1272,00  € 
 • Obec Želovce, peňažný dar v hodnote   200,00 €
 • DREVOTRADE VK, s.r.o. Malé Straciny,  vecný dar v hodnote   300,00 €
 • MSM Slovakia s.r.o Holíč – peňažný dar v hodnote,  200,00 €
 • RNDr. Marcela Zvarová – Lekáreň Aqua Viva Veľký Krtíš , peňažný dar v hodnote   200,00 €
 • Ing. Csaba Kálazy Opatovská Nová Ves , peňažný dar v hodnote  75,00 €
 • Bc. Denisa Árvayová Slovenské Ďarmoty – peňažný dar v hodnote   100,00 €
 • Konštantín Baláž Liptovský Mikuláš – peňažný dar v hodnote   50,00 €
 • Mesto Veľký Krtíš, dotácia z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš v hodnote   500,00 €

Domovácke trhy  2016 – sponzori

 • Banskobystrický samosprávny kraj
 • Mesto Veľký Krtíš
 • VK SUMA s.r.o Veľký Krtíš
 • Tiwa s.r.o Veľký Krtíš
 • Obecný úrad Želovce
 • Mega s.r.o Veľký Krtíš
 • Inmedia spol. s r.o Zvolen
 • M-Fruit s.r.o Lučenec
 • Štefan Mesároš – Vezopax Zvolen
 • Tauris a.s. Rimavská Sobota
 • DSS Čeláre – Kirť
 • Zael s.r.o Veľký Krtíš
 • Víno Natural Domin – Kušický
 • PZ Diel Veľký Lom
 • Jaroslav Zauška Bušince
 • Matúš Lepiš Veľký Krtíš

 Tombola – sponzori 2016

 • Drevotrade VK s.r.o Malé Straciny
 • Elektro Zolo Veľký Krtíš
 • Moderná domácnosť – Ing. Beáta Herédyová
 • Kolektív pracovníkov PEPCO predajňa Veľký Krtíš
 • MSM Slovakia s.r.o Holíč
 • Lekáreň Milka – Mgr. Milena Ivanová Želovce
 • Kvetinárstvo Erika Mäsiarová
 • Drogéria – Parfuméria KORAL Veľký Krtíš
 • Inmedia spol s r.o – Zvolen
 • Hriňovská mliekáreň KOLIBA
 • Spojená odborná škola Modrý Kameň
 • Blažena Michalčová Veľký Krtíš
 • ORION Veľký Krtíš
 • Obecný úrad Záhorce
 • Bc. Denisa Árvayová Slovenské Ďarmoty
 • Ing. Csaba Kálazy Opatovská Nová Ves
 • JARA – Jaroslava Režnáková Modrý Kameň
 • Kvetinárstvo Narcis Veľký Krtíš
 • Richie zlatníctvo – klenotníctvo Veľký Krtíš
 • Kvety Lavander Veľký Krtíš
 • TKA s.r.o Veľký Krtíš
 • Fotoateliér Marta Bírová Veľký Krtíš
 • J-Stav spol. s.r.o Veľký Krtíš
 • Edita Štéglová – DODO Veľký Krtíš
 • Chryzantéma Vladislav Konôpka  Veľký Krtíš
 • Datex s.r.o Veľký Krtíš
 • Zoltán Kuzma s manželkou Nenice
 • Nábytok Interiér Veľký Krtíš
 • OZ Prijatie a Podpora

Rok 2015

 • Richard Farbiak, Lučenec, vecný dar v hodnote 210,00 €
 • Balga Štefan Čebovce, vecný dar v hodnote 36,00 €
 • Bella Sk s.r.o Bratislava , peňažný dar v hodnote 127,00 €
 • OZ Prijatie a podpora, vecný dar v hodnote 955,22 €
 • Balga Štefan Čebovce – vec dar v hodnote 50,00 €
 • Ing. Dušan Mališ, Dolná Strehová , peňažný dar v hodnote 500,00 €
 • Michal Černák, Modrý Kameň , peňažný dar v hodnote 200,00 €
 • ALIA SK,o.z , peňažný dar v hodnote 210,00 €
 • Lekáreň u Čierneho Orla s.r.o Veľký Krtíš , peňažný dar v hodnote 300,00 € 
 • Chryzantéma – Vladislav Konôpka Veľký Krtíš, peňažný dar v hodnote 250,00 €
 • Mesto Veľký Krtíš – dotácia z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš v hodnote 500,00 € 
 • Bella Sk s.r.o Bratislava – peňažný dar v hodnote 100,00 €
 • Mgr. Gabriela Bírová Veľký Krtíš, vecný dar v hodnote 12,72 €
 • Ľubomíra Kubincová Utekáč, peňažný dar v hodnote 100,00 €
 • Bella Sk s.r.o. Bratislava, peňažný dar v hodnote 107,00 €
 • OZ Prijatie a podpora Veľký Krtíš, peňažný dar v hodnote 301,86 €
 • OZ Prijatie a podpora Veľký Krtíš, vecný dar v hodnote 124,96 €
 • Ľubomír Lapin Banská Bystrica, nepeňažný dar v hodnote 27,38 €
 • Bella Sk s.r.o Bratislava, peňažný dar v hodnote 342,00 €
 • HISPA SK s.r.o Bratislava, nepeňažný dar v hodnote 47,33 €
 • INMEDIA spol. s.r.o Zvolen, nepeňažný dar v hodnote 75,45 €

Ďakujeme

Pages: 1 2